Jadranonline.sk

Spoznajte JADRAN

Spoznajte čaro dovolenky v Chorvátsku. Mnoho informácii na jednom mieste

Čítať

Sprievodca - Chorvátsko všeobecne

Kultúrno - historické dedičstvo

Chorvátsko je vďaka búrlivým historickým udalostiam a prepletaniu vplyvu rôznych kultúr bohaté na kultúrnohistorické pamiatky zo všetkých období. Jeho prímorskú časť charakterizuje vplyv mediteránskej kultúry, početné pamiatky z antického a rímskeho obdobia, obdobia raného stredoveku, románske sakrálne stavby ako aj rad zachovaných typických mediteránskych urbánnych celkov. Kontinentálna časť Chorvátska patrí do stredoeurópskeho kultúrneho okruhu a vyniká početnými predhistorickými nálezmi svetového významu, starými zrúcaninami hradov, pevnosťami a zámkami z obdobia neskorého stredoveku ako aj kultúrnymi pamiatkami a architektúrou z obdobia baroka.

Základné historické údaje

asi r. 400 pred n. l. - zakladanie gréckych kolónií na jadranských ostrovoch
asi r. 100 pred n. l. - Rimania ovládajú východné pobrežie Jadranu
r. 305 - rímsky cisár Dioklecián začína bývať vo svojom paláci v dnešnom Splite
asi r. 600 - začína sa sťahovanie Chorvátov na územie dnešného Chorvátska
r. 852 - knieža Trpimír vydáva listinu, v ktorej sa prvý raz spomína meno Chorvátska v úradných spisoch
r. 925 - spomína sa prvý chorvátsky kráľ Tomislav, ktorý zjednocuje panónske a dalmátske Chorvátsko
r. 1102 - po smrti posledného domáceho kráľa Petra Svačića vstupuje Chorvátsko do personálnej únie s Uhorskom
r. 1527 - kvôli nebezpečenstvu prenikania Turkov sa rozhodnutím chorvátskeho snemu dostáva na chorvátsky trón dynastia Habsburgovcov
r. 1699 - Chorvátsko je z veľkej časti oslobodené spod tureckej nadvlády
r. 1815 - po krátko trvajúcej vláde Francúzov sa skoro celé dnešné Chorvátsko stáva súčasťou Habsburskej monarchie
r. 1847 - chorvátčina sa stáva úradným jazykom v Chorvátsku
r. 1848 - bán Josip Jelačić ubránil Chorvátsko pred pokusmi o maďarskú okupáciu a zjednotil všetky chorvátske provincie
r. 1918 - po rozpade Rakúsko-uhorskej monarchie v 1. svetovej vojne sa Chorvátsko stáva súčasťou Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov, neskôr premenovaného na Juhosláviu
r. 1941 - nemecké a talianske armády okupujú vtedajšiu Juhosláviu. Začína sa organizovaný partizánsky odpor, ktorý vo vnútri Juhoslávie vedú chorvátski antifašisti
r. 1945 - vyhlásená je Národná federatívna republika Juhoslávia, ktorej súčasťou je aj dnešné Chorvátsko ako federálna republika
r. 1990 - organizujú sa prvé pluralitné voľby v Chorvátsku od skončenia 2. svetovej vojny
r. 1991 - Chorvátsko vyhlasuje samostatnosť, následne sa začína srbská agresia podporovaná z Belehradu riadenou Juhoslovanskou národnou armádou
r. 1992 - Chorvátsko sa stáva členom Organizácie spojených národov (OSN)
r. 1995 - chorvátska armáda potlačila srbskú separatistickú vzburu
r. 2001 - Chorvátsko podpísalo dohodu o stabilizácii a pridružení k Európskej únii

Všeobecné a geografické údaje

Rozloha: 56 542 km2
Rozloha priľahlého mora: 31 067 km2
Počet obyvateľov: 4 381 352
Hlavné mesto: Záhreb (Zagreb), 770 058 obyvateľov
Dĺžka morského pobrežia: 5 835 km, z toho 4 058 km pobrežia ostrovov, útesov a hrebeňov
Počet ostrovov, skalných útesov a hrebeňov: 1185, z toho je 67 obývaných; najväčšie ostrovy sú Krk a Cres
Najvyšší vrch: Dinara 1831 m.n.m.
Podnebie: vo vnútrozemí mierne kontinentálne s horúcimi a suchými letami a miernymi ale vlhkými zimami
  • horské oblasti: čerstvé letá a ostré zimy s veľkým množstvom snehu
  • prímorské oblasti: mediteránske podnebie s horúcimi a suchými letami a miernymi ale vlhkými zimami
  • priemerná teplota v januári:
    vnútrozemie -1 do 3° C; horské oblasti -5 do 0° C; prímorie 5 do 10°C
  • priemerná teplota v auguste:
    vnútrozemie 22 do 26° C; horské oblasti 15 do 20°C; prímorie 26 do 30°C
Národnostné zloženie: väčšina obyvateľov sú Chorváti, ostatné menšiny: Srbi, Bosniaci, Slovinci, Taliani a Česi
Náboženstvo: väčšina obyvateľov sa hlási k rímsko-katolíckemu náboženstvu, menší počet k pravoslávnemu a islamskému vierovyznaniu
Úradný jazyk: chorvátčina, písmo latinka

Šport, rekreácia, zábava

Športoviská: pri väčšine hotelov a kempov na Jadrane sa nachádza množstvo tenisových, basketbalových, volejbalových ihrísk a ďalších športovísk. Osobitne je populárny tenis - v Umagu a Záhrebe sa konajú ATP turnaje a v Bole na Brači WTA turnaje.
Vodné športy: vo väčšine turistických stredísk je možné prenajať čln, rybársku a potápačskú výstroj a nachádza sa tu aj mnoho potápačských a windsurfingových škôl. Na riekach Dobra a Cetina sa organizuje rafting. Plavba na kajakoch a kánoe na divokej vode sa organizuje na Kupe, Korane, Mrežnici, Cetine a Une.
Horolezectvo: upravené horolezecké trasy, horské chaty a útulky sa nachádzajú vo všetkých väčších pohoriach, najmä v Gorskom Kotari, Velebite, Učke, Mosore, Biokove, Medvednici, Žumberackej hore, Ivančici a Papuku.
Štadióny pre olympijské športy a veľké športové haly: nachádzajú sa v Záhrebe a v Splite, kde sa konali Svetové študentské hry (Univerziáda) a Mediteránske hry. Väčšie štadióny a športové haly sú aj v ďalších väčších mestách.
Zábava: väčšina hotelov vyššej kategórie má kasína a nočné kluby, predovšetkým v Záhrebe, Opatii, Umagu, Poreči, Rovinji, Pule a Dubrovníku. Všetky väčšie mestá a významnejšie turistické strediská na Jadrane majú diskotéky a v lete sa pravidelne konajú tanečné večery pod otvoreným nebom a rôzne zábavné podujatia.

Pamiatky

BELEC - kostol sv. Márie Snežnej z 17. - 18. storočia s cennou barokovým zariadením
DUBROVNÍK - jedno z najlepšie zachovaných stredovekých opevnených miest v Stredozemí, vybudované zväčša od 13. do 16. storočia; úplne zachované mestské hradby s baštami, Kniežací (Knežev) dvor, katedrála, palác Sponza, františkánsky kláštor, pevnosť Lovrijenac. Staré mesto je súčasťou svetového dedičstva UNESCO-a
ĐAKOVO - monumentálna katedrála biskupa J. J. Strossmayera z 19. storočia
HLEBINE - dedina pri Koprivnici, kolíska chorvátskeho naivného umenia
HVAR - zachovaný historický celok z 15. storočia, obohnaný hradbami; najstaršie mestské divadlo v Európe z r. 1612
KNIN - stredoveká pevnosť nad mestom; okolie je jedným z najbohatších archeologických nálezísk raného stredoveku v Chorvátsku
KRAPINA - paleontologická lokalita Hušnjakovo, jedno z najvýznamnejších nálezísk človeka neandertálskeho na svete
LEPOGLAVA - komplex pavlínskeho kláštora s Kostolom sv. Márie, v ktorom bola založená prvá vyššia škola v Chorvátsku
MARIJA BISTRICA - hlavné chorvátske pútnické miesto s votívnym kostolom sv. Márie
MOTOVUN - malebné stredoveké mestečko - múzeum na vrcholci kopca
NIN - starochorvátske kostolíky sv. Kríža i sv. Mikuláša (Nikolu) z 11. storočia
OSIJEK - historické urbánne jadro Tvrdza (Tvrđa) s radom cenných stavieb z 18. a 19. storočia
OSOR na Crese - historické mestečko s antickými a stredovekými stavbami a zachovanými hradbami
OTAVICE pri Drniši v Dalmátskej Zagore - mauzóleum rodiny Meštrovićovcov
PAG - zachovaný urbánny celok plánovite vybudovaného mesta z 15. storočia
POREČ - historický urbánny celok; bazilika sv. Eufrázia zo 6. storočia, jedna z najvýznamnejších ranobyzantských pamiatok v Stredozemí, súčasť svetového dedičstva UNESCO-a
PULA - rímsky amfiteáter z 1. storočia, tretí najväčší na svete, rímska Zlatá brána
RIJEKA - kaštieľ na Trsate a svätyňa sv. Márie z Loretskej
ROVINJ - historický urbánny celok s Kostolom sv. Eufémie z 18. storočia
SOLIN - archeologická lokalita s pozostatkami veľkého rímskeho mesta Salona a radom ranokresťanských pamiatok
SPLIT - historické jadro s antickým Diokleciánovým palácom je jedným z najvýznamnejších zachovaných neskororímskych historických pamiatok a súčasťou svetového dedičstva UNESCO-a; katedrála sv. Domnia (Dujma), starochorvátsky Kostol sv. Trojice a ďalšie dôležité pamiatky
ŠIBENIK - historický mestský celok s vynikajúcou renesančnou katedrálou sv. Jakuba, ktorá je dielom Juraja Dalmatínca a Mikuláša z Florencie, ako aj s radom palácov a kostolov
TRAKOŠĆAN - romántický hrad nad rovnomenným jazerom
TROGIR - historické mesto na ostrovčeku s katedrálou z 13. storočia so slávnym portálom majstra Radovana; súčasť svetového dedičstva UNESCO-a
VARAŽDIN - dobre zachovaný barokový urbánny celok; rad hodnotných palácov, kostolov a kláštorov; monumentálne Staré mesto (Stari grad) a mestský cintorín z 19. storočia známy svojou jedinečnou hortikultúre
VELIKI TABOR v Chorvátskom Záhorí - zo 16. storočia je najlepšie zachovanou renesančnou pevnosťou v Chorvátsku
VUKOVAR - predhistorické archeologické nálezisko Vučedol je jedným z najvýznamnejších neolitických nálezísk v Európe; zámok Eltz bol ťažko poškodený počas srbských útokov na Vukovar v r. 1991
ZADAR - historický urbánny komplex so zachovanými hradbami, viacero antických a ranostredovekých pamiatok - rímske fórum a jedinečný predrománsky rotundový chrám sv. Donáta z 9. storočia
ZÁHREB - historický urbánny celok stredovekého Horného mesta (Gornji grad) a Kapitolu (Kaptol), plánovite vybudované Dolné mesto (Donji grad) z druhej polovice 19. storočia s radom parkov v tvare podkovy; záhrebská katedrála je najvýznamnejšou v krajine.

Najdôležitejšie múzeá

DUBROVNÍK - Archeologické múzeum, Etnografické múzeum, Múzeum súčasných dejín, Námorné múzeum, Klenotnica katedrály, Dom Marina Držića
ČAKOVEC - Múzeum medzimurskej oblasti
GOSPIĆ - Múzeum Liky; v neďalekom Smiljane je biografická zbierka Nikolu Tesly v jeho rodnom dome
HLEBINJE - Galéria naivného umenia, Muzeálna zbierka Ivana Generalića
KARLOVAC - Mestské múzeum Karlovac
KLANJEC - Galéria sochára Antuna Augustinčića
KRAPINA - Múzeum evolúcie pri nálezisku pračloveka Hušnjakovo, Múzeum Ľudovíta Gaja
KUMROVEC - Staro selo (Stará dedina) - jedinečné etnografické múzeum s originálnymi dedinskými domami, zahŕňajúcimi aj rodný dom Josipa Broz-Tita
MAKARSKA - Malakologické múzeum (zbierka mušieľ), Mestské múzeum Makarska
OSIJEK - Múzeum Slavónska, Galéria výtvarných umení
PAZIN - Etnografické múzeum Istrie, Múzeum mesta Pazin
PULA - Archeologické múzeum Istrie, Historické múzeum Istrie
SPLIT - Múzeum chorvátskych archeologických pamiatok, Archeologické múzeum Splitu, Galéria sochára Ivana Meštrovića
TRAKOŠĆAN - zámok Trakošćan, múzeum s veľkou zbierkou starých zbraní
VARAŽDIN - Mestské múzeum Varaždina v Starom meste - Historické oddelenie a Etnografické oddelenie (zbierka hmyzu)
ZADAR - Archeologické múzeum Zadaru, Národné múzeum Zadaru, Námorné múzeum, Stála výstava sakrálneho umenia
ZÁHREB - Archeologické múzeum, Etnografické múzeum, Chorvátske múzeum naivného umenia, Moderná galéria Záhrebu, Múzeum mesta Záhreb, Múzeum Mimara s umeleckými predmetmi zo všetkých období, Múzeum umenia a remesiel, Prírodovedné múzeum, Múzeum moderného umenia, Strossmayerova galéria starých majstrov, Technické múzeum

Dôležité kultúrne udalosti

DUBROVNÍK - Dubrovnícky letný festival - divadelné a hudobné predstavenia (júl - august)
ĐAKOVO - Đakovské výšivky - festival slavónskeho folklórneho dedičstva (júl)
GROŽNJAN v strednej Istrii - Grožnjanské hudobné večery (júl - august)
ĐURĐEVAC - folklórny festival Picokijada (jún)
KRK - Krčský letný festival - koncerty klasických hudobníkov (júl - august)
OSOR - na Crese, Osorské hudobné večery (júl - august)
SINJ - Sinjská alka, rytierske súťaže na koňoch (august)
SPLIT - Splitský letný festival, divadelné a hudobné predstavenia (júl - august)
ŠIBENIK - Medzinárodný detský festival (jún - júl)
VARAŽDIN - Varaždínske barokové večery (september - október)
VINKOVCI - Vinkovacký jesenný festival slavónskeho folklórneho dedičstva (september)
ZÁHREB - Záhrebský letný festival (júl - august), medzinárodný festival avantgardných divadiel (jún - júl), Medzinárodný folklórny festival (júl), Bienále modernej hudby (apríl), Medzinárodný bábkarský festival (august - september), Svetový festival animovaných filmov (jún)
CRIKVENICA, DUBROVNÍK, LASTOVO, NOVI VINODOLSKI, RIJEKA, SAMOBOR, SENJ - Karneval (január - február, Novi Vinodolski a Senj aj v júli a auguste)

Ďalšie chránené oblasti

73 mimoriadnych prírodných rezervácií (botanických, geomorfologických, hydrologických, ichtiologických, ornitologických, morských, zoologických, lesných), 27 lesoparkov, 28 chránených krajinných oblastí, 75 prírodných fenoménov (geologických, geomorfologických, hydrologických, paleontologických, vzácnych druhov drevín) a 120 pamiatok parkovej architektúry (arboréta, botanické záhrady, parky, zvláštnych drevín a lužných lesov)

Celková rozloha chránených prírodných oblastí je 4585 km2, 8 % celkovej rozlohy Chorvátska; chránených je 380 živočíšnych a 44 rastlinných druhov

Ďalšie dôležité prírodné pozoruhodnosti:
RIEKA DRÁVA - jedna zo zriedkavých veľkých riek Európy, ktorá si z väčšej časti zachovala svoj prírodný stav; navrhnutá ako Svetová rezervácia biosféry
RIEKA DOBRA pri Karlovci - známa svojou čistotou, bohatstvom rýb a atraktívnymi kaňonmi a perejami, na ktorých sa organizuje rafting a plavba na kajakoch a kánoe
RIEKA MREŽNICA pri Karlovci - s radom vodopádov na travertínových bariérach; atraktívne kaňony a obľúbené kúpaliská
BIELE SAMARSKÉ SKALY v pohorí Bjelolasica v Gorskom kotari - množstvo bizarných krasových útvarov v divej a lesnatej malebnej krajine; prísne chránená prírodná rezervácia
VRAŽJI PROLAZ (Čertov prechod) pri Skrade v Gorskom kotari - malebný úzky kaňon, ktorým prechádza do skál vytesaná hrôzostrašná cestička; pri vstupe do kaňonu atraktívny vodopád Zeleni vir (Zelený vír)
LIMSKÝ ZÁLIV - malebný hlboký morský záliv na západnom pobreží Istrie, pre svoju úzkosť a strmé skaly sa podobá nórskym fjordom
RIEKA GACKA v Like pri Otočci - s radom malebných prameňov a starých vodných mlynov, známa ako jedno z najvýznamnejších lovísk pstruhov v Európe
ZLATNI RAT pri BOLE na BRAČI - podľa mnohých je najkrajšou plážou na Jadrane, výbežok z drobného štrku, ktorý sa posúva v súlade s vlnami, lemovaný borovicovým lesom
MODRÉ JAZERO a ČERVENÉ JAZERO pri Imotskom u Dalmátskej Zagore; jedinečný krasový fenomén s dvomi mimoriadne hlbokými jamami v krase (Červené jazero s hĺbkou 500 metrov)
MODRÁ JASKYŇA na ostrove Biševo na otvorenom mori blízko Visa - vyniká svojou mimoriadnou modrou farbou; podľa mnohých je krajšia ako podobná, ale známejšia jaskyňa na Capri
DELTA NERETVY - na juhu krajiny, jedinečná močaristá oblasť so špecifickou trstinovou vegetáciou, známa sústreďovaním veľkého počtu rôznych druhov vtákov

Národné parky

BRIJUNI - skupina dvoch väčších a dvanástich menších ostrovčekov pri západnom pobreží Istrie; zachovaná stredozemná vegetácia, zoologická záhrada v prírode, antické kultúrne dedičstvo. Pre mimoriadnu krásu od začiatku 20. storočia obľúbené letovisko štátnikov z celého sveta.
KORNATI - najčlenitejšia skupina ostrovov v Stredozemnom mori, ktorá pozostáva zo 140 neobývaných ostrovov, ostrovčekov a skalných útesov, pravý labyrint mora a kameňa, známy svojimi vysokými skalnými útesmi a neobyčajnými reliéfnymi formami; jedna z najobľúbenejších destinácií jachtárov; v národnom parku sa nachádza prístav Piškera a v blízkosti je osem ďalších prístavov.
KRKA - najkrajšia krasová rieka v Chorvátsku, vyhlásená za národný park od Kninu po Skradin; hlboké kaňony vrezané do vápencovej náhornej plošiny; jazerá; spomedzi množstva vodopádov vynikajú Skradinski buk a Roški slap, medzi ktorými sa v jazernej časti rieky nachádza ostrovček Visovac s františkánskym kláštorom.
MLJET -ostrov juhozápadne od Dubrovníka; národným parkom je západná časť ostrova s dvomi hlbokými zálivmi, ktoré sa pre svoje veľmi úzke spojenie s otvoreným morom nazývajú jazerami; bujná a rôznorodá mediteránska vegetácia, cenné antické pamiatky a benediktínsky kláštor z 12. storočia na ostrovčeku v strede jazera zálivu.
PAKLENICA - národný park na južnej strane najväčšieho chorvátskeho horského masívu Velebitu, ktorý sa tiahne od najvyšších vrchov až bezprostredne k moru; dva strhujúce kaňony Veľká a Malá Paklenica; množstvo neobyčajných krasových reliéfnych útvarov, viacero jaskýň, bohatá a rôznorodá flóra a fauna; monumentálna kolmá skala Anića kuk je najpopulárnejším terénom pre výcvik chorvátskych horolezcov.
PLITVICKÉ JAZERÁ - najkrajší a najznámejší chorvátsky národný park, súčasť svetového dedičstva UNESCO-a, nachádzajúci sa pri hlavnej ceste spájajúcej Záhreb s Dalmáciou; 16 malých jazier vzájomne prepojených vodopádmi vzniknutými ukladaním travertínu; husté bukové a jedľové lesy, sčasti vo forme pralesa, početné živočíšne druhy (vrátane medveďa hnedého); pre návštevníkov je organizovaný prevoz špeciálnymi vyhliadkovými vozidlami a elektroloďami.
RISNJAK - lesnatý horský masív severne od Rijeky, zahŕňa oblasť prameňa rieky Kupy; vďaka polohe na prechode Álp do pohoria Dináre sú na malom priestore sústredené rôzne rastlinné a živočíšne druhy, vrátane medveďa hnedého, rysa, kamzíka, jeleňa, orla hadiara; krása lesa, krasové tvary a nádherné vyhliadky lákajú na Risnjak mnohých horolezcov.
SEVERNÝ VELEBIT - prírodopisne najhodnotnejšia a najatraktívnejšia časť najvyššieho pásma pohoria Velebit. Zahŕňa prírodné rezervácie Rožanské a Hajdučské skalisko s príťažlivými krasovými útvarmi a Lukášovou priepasťou, ktorá patrí medzi najhlbšie na svete, ako aj chýrnu Velebitskú botanickú záhradu.

Parky prírody

Parky prírody sú rozsiahle prírodné alebo kultivované oblasti s významnou estetickou, ekologickou, výchovno-vzdelávacou, kultúrno-historickou a turisticko-rekreačnou hodnotou.

BIOKOVO - impozantné krasové pohorie vypínajúce sa nad Makarskou riviérou; rôznorodá fauna a flóra, nádherné vyhliadkové miesta
KOPAČKI RIT (Kopačská bažina) - veľká močaristá oblasť rozprestierajúca sa v ústí Drávy do Dunaja, bohatý rastlinný a živočíšny svet, osobitne močiarovité vtáky, jelene a diviaky
LONJSKÉ POLE - jedno z najväčších močarísk v Európe, ktoré sa tiahne povodím rieky Sávy východne od mesta Sisak; rozľahlé dubové lesy, bohatá vtáčia fauna, hlavne bociany
MEDVEDNICA - horský masív v blízkosti hlavného mesta Záhreb a jeho hlavná rekreačná oblasť; zachované bukové a jedľové lesy, zaujímavé jaskyne a hlboké doliny s potokmi
TELAŠĆICA - priestranný úzky záliv na ostrove Dugi otok v bezprostrednej blízkosti národného parku Kornati, stredisko jachtárov; malé jazero v blízkosti mora, na morskej strane čnejú najvyššie chorvátske útesy (vysoké až 180 m)
VELEBIT - najvyššie a najkrajšie chorvátske pohorie; vďaka jedinečnosti reliéfu a rastlinného a živočíšneho sveta bol vyhlásený za Svetovú biosférickú rezerváciu; najväčšie chránené krajinné územie v Chorvátsku, zahŕňa aj národné parky Paklenica a Severný Velebit
ŽUMBERAK-SAMOBORSKÉ POHORIE - západne od Záhrebu, rozľahlé lúky, malebné dediny s bohato členeným reliéfom a hlbokými kaňonmi
PAPUK - najvyššie pohorie v Slavónsku, vyniká bohatým lesným porastom a sčasti aj sopečným reliéfom
UČKA - pohorie rozprestierajúce sa na východe Istrie nad Kvarnerskou riviérou; zaujímavý reliéf a rastlinstvo ako aj miestami s veľkolepou vyhliadkou
VRANSKÉ JAZERO - najväčšie jazero v Chorvátsku, neďaleko od Zadaru; vďaka blízkosti mora v ňom žijú morské aj sladkovodné ryby a je známe aj bohatstvom vtákov