Jadranonline.sk

Pokyny pre rezerváciu pobytu

Rezervačný a platobný postup

Rezervujte si ubytovaciu jednotku, ktorá bude najviac vyhovovať Vašim požiadavkám a potrebám môžete si vybrať aj viac objektov – rezervácia je nezáväzná. niekoľko objektov, ktoré najviac vyhovujú Vašim kritériám.
Aby bolo možné Vašu požiadavku na rezerváciu spracovať, je potrebné , aby ste v rezervačnom formulári uviedli všetky informácie, ktoré sa od Vás požadujú.

Po odoslaní vyplneného rezervačného formulára a preverení dostupnosti rezervovanej služby Vám bude zaslaná zálohová faktúra , ktorá zahŕňa všetky rezervované služby.
V zálohovej faktúre je uvedený platobný postup, čiastka akontácie, doplatok a termíny ktoré je potrebné dodržať pri rezervácii vybranej ubytovacej jednotky.
Prekročenie uvedenej lehoty zo strany klienta môže viesť k zrušeniu rezervácie, za ktorý cestovná kancelária nenesie zodpovednosť.

Samotná platba sa realizuje v súlade so spôsobmi a dynamikou platby uvedenými na zálohovej faktúre.

Ihneď po uskutočnení platby je potrebné zaslať kópiu platobného príkazu e mailom (jadranonline@jadranonline.sk)

Po pripísaní Vašej platby na účet cestovnej kancelárie, Vám e mailom zašleme voucher, v ktorom budú uvedené všetky potrebné informácie o majiteľovi a adrese rezervovaného objektu.

Voucher, ktorý obdržíte, je pre Vás zároveň aj písomným dokladom, že ste si zaistili ubytovanie na Jadrane.

Priebeh rezervácie:

Od momentu, kedy klient odošle požiadavku na rezerváciu až do vypršania lehoty pre potvrdenie rezervácie, sa rezervované dni stiahnu z ponuky a právo prednostnej kúpy patrí zadávateľovi rezervácie. Počas trvania opcie rezervácia predmetného objektu zo strany iného klienta v rovnakom termíne nie je možná. Rezervované termíny sú na stránke označené žltou farbou.

Ak v lehote splatnosti klient uskutoční platbu za rezerváciu a potvrdenie o úhrade pošle cestovnej kancelárii, hneď po preverení uskutočnenej platby bude rezervovaný termín označený na stránke červenou farbou. Tým v nasledujúcom období už nebude možné uskutočniť rezerváciu rovnakej ubytovacej jednotky, ktorá by sa čo len čiastočne prekrývala s potvrdeným termínom.

Ak v stanovenej lehote cestovná kancelária neobdrží potvrdenie o realizácii platby, chápe to ako odstúpenie klienta od zadanej požiadavky na rezerváciu. Po uplynutí lehoty splatnosti už rezervovaný termín na stránke nebude označený žltou farbou a bude opäť vrátený do predaja. V prípade komplikovanejšieho príchodu na uvedenú adresu Vám mailom zašleme aj popis ako najľahšie nájsť vybraný objekt.

Všeobecné podmienky

Stiahnuť (PDF)

Informácie o ochrane osobných údajov

Stiahnuť (PDF)

Máte otázku? Napíšte nám

Prevádzkuje:

CA Real Travel, Hlavná 384, 981 01 Hnúšťa

Telefonický kontakt:

+421 (0) 905 662 579

047 / 542 22 53

E-mail:

jadranonline@jadranonline.sk